Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że jako karty kwalifikacyjne w trakcie Harcerskiej Akcji Letniej należy stosować wyłącznie Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (kartę można pobrać tu). Wzór ten nie może być modyfikowany ani poszerzany. Nowelizacja Instrukcji HALiZ będzie dotyczyła w szczególności sposobu zbierania danych nieobjętych wzorem karty kwalifikacyjnej ustalonym przez MEN. 

Zjazd Nadzwyczajny Hufca

W dniu 29.09.2018r. o godz. 11:15 w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu  wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej.

Zjazd Chorągwi ZHP to najwyższa władza obradująca co cztery lata w celu podsumowania pracy władz chorągwi oraz wyboru nowej władzy naszej chorągwi.

Uprawnionych do głosowania w było 60 druhów i druhen. Na  zbiórkę wyborczą dotarło 31 przedstawicieli naszego hufca, którzy w głosowaniu tajnym wybrali swoich przedstawicieli na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej.

Delegatami zostali hm. Aleksandra Nowak oraz phm. Jakub Nowak.

HARCERSKI START 2018

ROZPOCZĘCIE 22 września 14:30

MIEJSCE: Plaża Miejska

PLAN:
15:00 apel rozpoczynający Harcerski start
15:00-17:00 gry i zabawy dla wszystkich pionów 17:00-17:30 ognisko kończące.

SKŁADKA ZADANIOWA 2 zł

ZGŁOSZENIA na adres: aleksandra.bogus00@gmail.com

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 20.09.2018