Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że jako karty kwalifikacyjne w trakcie Harcerskiej Akcji Letniej należy stosować wyłącznie Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (kartę można pobrać tu). Wzór ten nie może być modyfikowany ani poszerzany. Nowelizacja Instrukcji HALiZ będzie dotyczyła w szczególności sposobu zbierania danych nieobjętych wzorem karty kwalifikacyjnej ustalonym przez MEN. 

HARCERSKI START 2018

ROZPOCZĘCIE 22 września 14:30

MIEJSCE: Plaża Miejska

PLAN:
15:00 apel rozpoczynający Harcerski start
15:00-17:00 gry i zabawy dla wszystkich pionów 17:00-17:30 ognisko kończące.

SKŁADKA ZADANIOWA 2 zł

ZGŁOSZENIA na adres: aleksandra.bogus00@gmail.com

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 20.09.2018

 

Budżet Obywatelski 2019

W dniu dzisiejszym rozpoczną się głosowanie na Budżet Obywatelski Miasta Kalisza na 2019 rok.

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc.

Komenda Hufca ZHP w Kaliszu zgłosiła dwa projekty do Budżetu Obywatelskiego.

Jednym z projektów jest Modernizacja Hufca ZHP w Kaliszu – projekt ogolnomiejski.

Drugim z projektów jest na os. Ogrody jest to Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej. Sprzęt trafi do 36 Kaliskiej Drużyny Harcerskiej „ORŁY”​.

Aby nam pomóc trzeba wejść na stronę www.bo.kalisz.pl i oddać głosy na nasze projekty!

Z góry dziękujemy za Waszą pomoc!
Z harcerskim pozdrawieniem,
Czuwaj!

Zlot ZHP Gdańsk 2018

Harcerze z naszego hufca w dniach 6-16 sierpnia byli na Zlocie ZHP w Gdańsku z okazji 100-lecia powołania Związku Harcerstwa Polskiego. Nasz hufiec reprezentowało prawie 100 harcerzy z Szczepu ZHP „Granica”, 13 KDH „Listowie”, 62 KDHS „Brzoza” oraz 14 KDHS „Feniks”.

Komenda Hufca pozyskała dofinansowanie na wyjazd z Urzędu Miasta Kalisza oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.