Dokumenty drużyny

 Zgoda na przynależność dziecka do ZHP – pdf

 Zgoda na przynależność dziecka do ZHP – docx

– Oświadczenie rodziców na publikację wizerunku

– Papier firmowy

– Wzór zgody

– Wzór rozkazu drużynowego

– Ulotka dot. składki członkowskiej dla drużynowych

– Ulotka dot. składki członkowskiej dla drużynowych – druk oszczędny

– Ulotka dot. składki członkowskiej dla rodziców

– Ulotka dot. składki członkowskiej dla rodziców – druk oszczędny