Dokumenty KSI

Dokumentami KSI są:

Regulamin pracy Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich,

– Wymagania na stopnie instruktorskie,

Wniosek o otwarcie próby na stopień przewodnika,

Wniosek o zamknięcie próby na stopień przewodnika,

– Wniosek o otwarcie próby na stopień podharcmistrza,

Wniosek o zamknięcie próby na stopień podharcmistrza,

Wniosek o przedłużenie próby instruktorskiej.

Sprawami związanymi z Komisją Stopni Instruktorskich i harcerskich (HO, HR) zajmuje się
hm. Janusz Sibiński HR

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich uprawniona jest do prowadzenia prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich.