Harcerska szkoła wolontariatu

27 lutego miała miejsce inauguracja projektu „Wolontariat jako element wzmacniania kompetencji społecznych”, realizowanego przez Komendę Hufca ZHP Kalisz. Celem projektu jest przede wszystkim promowanie i rozwój wolontariatu wśród kaliskiej młodzieży.

Na całość przedsięwzięcia składa się utworzenie i funkcjonowanie klubu wolontariusza, cykl prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin szkoleń warsztatowych oraz spotkań służących wymianie doświadczeń i doskonalących umiejętności liderów młodzieżowych. Projekt zwieńczy podjęcie praktycznych działań wolontariackich przez jego uczestników.

Klub wolontariusza funkcjonuje trzy razy w tygodniu w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 15-18 w siedzibie KH ZHP przy ul. Legionów 42. Tam też będzie możliwość skorzystania z pomocy w nawiązaniu kontaktów z instytucjami i organizacjami oczekującymi wsparcia w prowadzonej przez nie działalności oraz złożenia deklaracji o chęci zaangażowania się w wolontariat. W tym samym miejscu odbywać się będą poszczególne szkolenia i spotkania. Ich terminy i tematy podawane będą na bieżąco do wiadomości za pośrednictwem strony www.kalisz,zhp.wlkp.pl. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkretnych zajęciach mogą dokonywać zgłoszeń na adres mailowy kalisz@zhp.wlkp.pl.

Pierwsze zajęcia warsztatowe odbędą się 12 marca (poniedziałek) o godzinie 17 i poświęcone będą sytuacji i pracy z dzieckiem w rodzinie problemowej, podczas kolejnych, w piątek 16 marca o godzinie 16 uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności fotograficzne.
Koordynatorem projektu z ramienia KH został hm. Bartłomiej Sobieszczański. Projekt dofinansowany jest z budżetu Miasta Kalisza w ramach tzw. „małych grantów” i realizowany będzie do 26 maja br. w poniedziałki, wtorki i piątki.