Zespoły Instruktorskie

Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej

Przewodnicząca: hm. Joanna Skowron

Członkowie Zespołu:

– hm. Bartłomiej Sobieszczański
– hm. Natalia Gorgol
– phm. Anna Błaszczyk
– pwd. Barbara Sibińska
– pwd. Jakub Lis

Kontakt:
Mail: zkk.kalisz@zhp.net.pl
Fanpage ZKK 

 

 

 

 

 

 

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodniczący: hm. Janusz Sibiński

Członkowie Komisji:

– hm. Teresa Franciszczak
– hm. Bartłomiej Sobieszczański
– hm. Marta Ignaszak
– phm. Anna Błaszczyk
– phm. Radosław Gabiś

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich uprawniona jest do prowadzenia
prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich.

Zespół Historyczny

Przewodnicząca: hm. Jadwiga Kaźmierczak-Baszczyk

Członkowie Zespołu:

– hm. Urszula Góral
– hm. Maria Jankowska
– hm. Sławomira Skurtys

 

Zespół Promocji i Informacji

Szef Zespołu: phm. Konrad Zykowicz HO
kontakt: konrad.zykowicz@zhp.net.pl

Członkowie zespołu:

– pwd. Ada Szmyt
– dh. Weronika Mann
– dh. Łukasz Kostecki

Namiestnictwo Harcerskie

Namiestnik: pwd. Adrian Zacher