Kontakt

Komenda Hufca ZHP Kalisz

ul. Legionów 42 62-800 Kalisz

Mail: kalisz@zhp.wlkp.pl

Komenda hufca: 62 766 02 91
Komendant hufca:
hm. Marian Maćkowiak: 720 893 333
Z-ca Komendanta:
hm Bartłomiej Sobieszczański: 606 947 761
Biuro Hufca:
hm. Teresa Franciszczak: 508 777 870
Instruktor ds. Stanicy Harcerskiej:
hm. Mirosław Jurek: 605 047 429

Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51

Rachunek bankowy Hufca:
BZ WBK 06 1090 1128 0000 0000 12 01 57 13

Biuro Hufca czynne:
Poniedziałek: 15:30-18:00
Wtorek: 15:30-18:00
Piątek: 15:30-18:00

 

Obsługą serwisu Hufca ZHP Kalisz odpowiedzialny jest phm. Konrad Zykowicz.