Pogoń Ulicami Kalisza

W sobotę 2 kwietnia kaliscy harcerze zorganizowali rajd PUK -„Pogoń Ulicami Kalisza”. Rajd dla dzieci z kaliskich szkół rozpoczął się w siedzibie Hufca Kalisz przy ul. Legionów 42 a zakończył się w Parku Miejskim.W sobotę  2 kwietnia kaliscy harcerze zorganizowali rajd PUK -„Pogoń Ulicami Kalisza”. Rajd dla dzieci z kaliskich szkół rozpoczął się w siedzibie Hufca Kalisz przy ul. Legionów 42 a zakończył się w Parku Miejskim. Trasa przebiegała tak by harcerze mogli bliżej poznać historię naszego miasta. Punkty kontrolne znajdowały się m.in. przy pomniku Marii Konopnickiej, Rogatce, Muzeum Okręgowym, pomniku książki, Muzeum Osiakowskich, ratuszu i przy baszcie Dorotce. Uczestnicy m.in. musieli napisać piosenkę, rozwiązać zagadki, poznali podstawy udzielania pierwszej pomocy oraz poznali biografie osób związanych z Kaliszem ( A.Asnyka, M. Dąbrowskiej, M.Konopnickiej i S.S.Rogozińskiego) . Rajd był finansowany z Środków Miasta Kalisza przeznaczonych na realizację zadania publicznego: „Realizacja w 2016 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśnicze.” oraz z 1%.

Dziękujemy 13 KDH „Listowie” za organizację rajdu.

Dodaj komentarz