Zajęcia warsztatowe

Komenda Hufca ZHP Kalisz serdecznie zaprasza do udziału w najbliższych
zajęciach warsztatowych w ramach realizowanego projektu „Wolontariat
jako element wzmacniania kompetencji społecznych”:
– w dniu 24 marca 2012 (sobota) od godziny 10.00 – „Pierwsza pomoc
przedmedyczna”
– w dniu 4 kwietnia 2012 (środa) od godziny 16.00 – „Sztuka mówienia –
spotkanie z logopedą”

Zajęcia odbywają się w siedzibie KH ZHP Kalisz, przu ul. Legionów 42. Ze
względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy zainteresowanych o
wcześniejsze potwierdzenie udziału w warsztatach mailowo na adres:
kalisz@zhp.wlkp.pl