Żeglarskie Półkolonie

Turnus 1: 05.07 – 09.07.2021

Turnus 2: 12.07 – 16.07.2021

Turnus 3: 19.07 – 23.07.2021

 

1. Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w danym turnusie półkolonii jest wpłata na konto HKŻ Odkrywca (numer konta bankowego poniżej) pełnej odpłatności w kwocie 500zł/osoba/turnus. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz określić turnus, którego dotyczy wpłata. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przed dokonaniem wpłaty o sprawdzenie dostępności miejsc pod numerem telefonu: 539-993-275

2. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do udziału w półkoloniach jest dostarczenie do siedziby Komendy Hufca ZHP Kalisz ul. Legionów 42 (pon.., wt., pt. godz. 15:00-18:00) lub w miejsce wyznaczone przez kierownika wypoczynku na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu następujących dokumentów:

– KARTA KWALIFIKACYJNA (drukować dwustronnie)

– ZAŁĄCZNIK DO KARTY KWALIFIKACYJNEJ

3. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia na półkolonie jest dostarczenie pierwszego dnia turnusu

– OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA DZIECKA -COVID (druk)

4. Do zapoznania się :

– OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (zapoznanie)

-WARUNKI UCZESTNICTWA (zapoznanie)

Brak w/w dokumentów skutkować będzie wykreśleniem dziecka z listy uczestników

5. Dane do przelewu

Tytuł wpłaty:

Składka zadaniowa Półkolonie HKŻ  imię i nazwisko dziecka turnus nr ….

Numer konta bankowego:

28 1090 1128 0000 0001 3737 7632

Koszt pobytu uczestnika na półkoloniach to 500 zł/osobę/turnus,

Dane do faktury:

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51