X Rajdo-Biwak „Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”

W dniach 12-14.02.2016 w Nowych Skalmierzycach odbył się jubileuszowy, X Rajdo-Biwak „Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”. W imprezie brali udział harcerze z całej Polski m.in. z Kalisza, Pleszewa, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Złotowa, Olsztyna, Niemodlina, Leszna i Sycowa.

W sobotę na terenie Kalisza i gminy Nowe Skalmierzyce prowadzona był rajd harcerski, gdzie za powstańców, Patrole Pruskie oraz cywili ucharakteryzowali się nie tylko organizatorzy, ale i uczestnicy, dzięki czemu na trasie panował niezapomniany klimat. Można było przetestować swoje umiejętności m.in. ze strzelectwa, udzielania pierwszej pomocy oraz orientacji w terenie.
Po zakończeniu wszyscy udali się pod Pomnik Powstańców Wlkp. , gdzie harcerze, burmistrz Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce Panią Bożeną Budzik, Poseł Pan Tomasz Ławniczak, władze hufców ZHP w Kaliszu oraz Ostrowie Wielkopolskim jak i Komendantura Szczepu ZHP złożyli wiązanki kwiatów.
Imprezę zorganizowali harcerze Szczepu im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach. Rajdo-biwak odbywa się regularnie od dziesięciu lat, w tym roku jest ściśle połączony z obchodami 90-lecia harcerstwa na Ziemi Skalmierzyckiej. Z roku na rok przybywa uczestników chcących wziąć udział w tej żywej lekcji historii. Na początku uczestniczyły w nim tylko drużyny szczepu, a także zaprzyjaźnione drużyny z hufca. Z czasem impreza rozrosła się i obecnie cieszy się popularnością zarówno w województwie, jak i poza nim. Swoją obecnością na trasie rajdu zaszczycił organizatorów też Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński
Wydarzenia organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego o takim charakterze mają na celu wychowanie kolejnych pokoleń w duchu patriotycznym przez ukazanie historii Polski nie tylko poprzez naukę, ale także namacalne doświadczenia. W ten sposób łatwiej uświadamiać sobie poświęcenie narodowych bohaterów, a dodatkowo jest to świetna zabawa dla dzieci i młodzieży.
Komenda X Rajdo-Biwaku pragnie niniejszym podziękować za pomoc i współpracę, Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożenie Budzik, która objęła patronatem honorowym całą imprezę, Dyrektorowi Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach Pani Teresie Kiełbik, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach Pani Teresie Lisiak-Kycia, Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach Pani Annie Walczak, Proboszczowi Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach ks. Kanonikowi Sławomirowi Nowakowi, Dyrektorowi Naczelnemu Kierownikowi Artystycznemu Teatru na Widoku Panu Włodzimierzowi Garsztce, Ostrowskiej Grupie Rekonstrukcji Historycznej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkowie, Policjantom Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach, a przede wszystkim harcerzom biorącym udział w imprezie.