76. rocznica rozstrzelania kaliskich harcerzy

Dzisiaj o godzinie 17:00 druhna Marta Olek oraz druh Robert Papuziński złożyli znicze pod tablicą upamiętniającą naszych harcerzy z Drużyny Żeglarskiej im. Krzysztofa Arciszewskiego w 76 rocznicę ich rozstrzelania w Zgierzu. Harcerze ci brawurowo, narażając życie uratowali przedwojenny sztandar naszego hufca! Tablica znajduje się na Domu Parafialnym Św. Józefa.