90-lecie harcerstwa Skalmierzyckiego

W dniach 17-18 grudnia br. w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach odbył się zlot drużyn wchodzących w skład Szczepu GRANICA im. Powstańców Wielkopolskich. Tym razem wydarzenie miało szczególną rangę z racji obchodów przypadającego w tym roku jubileuszu 90-lecia istnienia harcerstwa na Ziemi Skalmierzyckiej.

Główne uroczystości z tym związane miały miejsce 17 grudnia. Oprócz harcerzy i zuchów uczestniczyli w nich również ich przyjaciele: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, wieloletni proboszcz miejscowej parafii – ksiądz prałat Edward Wawrzyniak, ksiądz kanonik Sławomir Nowak, Komendant Hufca hm. Marian Maćkowiak, Przewodniczący Komisji Historycznej działającej przy hufcu ZHP w Ostrowie Wlkp. hm. Zbysław Kazimierz Jeżewski i jej członek Krzysztof Kaczmarek oraz byli komendanci i instruktorzy skalmierzyckiego harcerstwa, w tym witani owacjami na stojąco druhowie Kazimierz Gabiś, Jan Michalski oraz Kazimierz Szczepaniak.

Uroczysta gala rozpoczęła się rozpaleniem przez jedną z harcerek metaforycznego ogniska – symbolu przyjaźni oraz braterstwa, wspólnym odśpiewaniem starej harcerskiej piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje” a także gawędą o historii skautingu, w tym również o początkach tego ruchu w Nowych Skalmierzycach: skauting powstał na przełomie XIX i XX wieku, wtedy to Robert Baden Powell stosował pierwsze metody wychowawcze młodzieży brytyjskiej. Stopniowo skauting rozprzestrzenił się na cały świat. […] W 1911 roku powstały pierwsze drużyny harcerskie w Polsce. […] Szybko rozprzestrzeniający się ruch dotarł również na ziemie skalmierzyckie. Zaraził naszych prapradziadków i babcie, którzy dzielnie i wytrwale przekazywali swoją harcerską pasję dzieciom, wnukom i to właśnie dzięki nim – a wielu z nich gościmy na tej sali – mamy możliwość i zaszczyt świętować 90 lat istnienia harcerstwa na Ziemi Skalmierzyckiej – mówiła jedna z prowadzących.

Do bogatej historii skalmierzyckiego harcerstwa oraz wydarzeń sprzed lat odwołał się również obecny komendant phm. Jakub Nowak, który przedstawił zebranym nową oficjalną nazwę szczepu wzbogaconą o jedno ważne słowo: GRANICA. Jak jednak zaznaczył jego metaforyczne znaczenie ma wskazywać na jej pokonywanie, a nie budowanie. To budowanie i pomoc okazywana harcerzom przez wielu ich sympatyków została doceniona przyznaniem im specjalnych wyróżnień. Na wniosek komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymali: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach Teresa Kiełbik, jej zastępca Piotr Stencel oraz wieloletni kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Krzysztof Szałankiewicz, natomiast na wniosek komendanta Hufca Kalisz Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa przyznano ks. Edwardowi Wawrzyniakowi, Lucynie Lisiak-Kyci, Henryce Nowak oraz Bogusławowi Nowakowi. Wielu – jak zaznaczyła prowadząca galę – harcerskim aniołom, ludziom bez których pasji nie udałoby się odnieść sukcesu wręczono również specjalne tabliczki będące podziękowaniem za ich wkład w rozwój skalmierzyckiego harcerstwa. Wśród nich znaleźli się m.in. byli komendanci, instruktorzy oraz harcerze, dyrektorzy placówek oświatowych, przewodniczący samorządu mieszkańców miasta, przyjaciele i osoby identyfikujące się z ruchem skautingu. Dwoje instruktorów: pwd. Michalina Orczykowska oraz pwd. Konrad Zykowicz nagrodzono odznaką przyznaną im przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ponadto każdy uczestnik spotkania został obdarowany specjalną okolicznościową przypinką z jubileuszowym logo.

Po prezentach i podziękowaniach nadszedł czas na życzenia. W imieniu samorządu Nowych Skalmierzyc przekazała je burmistrz Bożena Budzik. Wiele ciepłych słów, gratulacji oraz refleksji na przyszłość padło również  z ust innych gości: ks. Edwarda Wawrzyniaka, hm. Mariana Maćkowiaka czy  hm. Zbysława Kazimierza Jeżewskiego, który – podobnie jak przedstawiający prezentację multimedialną nt. historii skalmierzyckiego harcerstwa phm. Radosław Gabiś – początków tego ruchu w Skalmierzycach doszukał się nie w 1926 roku (utworzona wtedy drużyna harcerzy przy szkole powszechnej im. Marszałka J. Piłsudskiego została rok później zarejestrowana w Hufcu ZHP w Ostrowie Wlkp. jako 10 DH im. M. Wołodyjowskiego), ale już w …1919 roku, czyli siedem lat wcześniej. Utworzona wówczas pierwsza drużyna skautowa nie przetrwała jednak próby czasu i dość szybko ją rozwiązano. Gdyby jednak brać pod uwagę to zdarzenie, to już za trzy lata można by świętować jubileusz 100-lecia! Czas pokaże, czy skalmierzyccy harcerze zechcą zagłębić się i odkryć nie do końca jeszcze zbadane karty historii.

 

Uroczystości oficjalne zakończyły się koncertem młodzieżowego zespołu Niedograni oraz degustacją okolicznościowego tortu. Podczas gali można również było obejrzeć dość obszerną wystawę zdjęć oraz zagłębić się w istniejące kroniki szczepu. Niejeden gość odnalazł się na starych fotografiach i z łezką wzruszenia w oku wrócił pamięcią do zdarzeń i przeżyć, które były jego udziałem w przeszłości czy to podczas obozów, biwaków, ognisk, uroczystości harcerskich, lokalnych i państwowych czy też przedsięwzięć na rzecz społeczności Nowych Skalmierzyc…