Biwak w Pleszewie

W dniach 15 – 17 marca 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie odbył się biwak zuchowo – harcerski. Udział wzięły trzy gromady zuchowe w tym 14 Kaliska Gromada Zuchowa „Przyjazne Iskierki”, 1 Kaliska Gromada Zuchowa „Bajkowa Gromada” i 22 Kaliska Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”, 7 KDH oraz drużyny harcerskie i starszoharcerskie z Pleszewa.

Podczas wyjazdu odbyły się zajęcia integracyjne oraz zajęcia z pierwszej pomocy i zajęcia sportowe. Harcerze ćwiczyli szyfry, węzły i orientację w terenie oraz posługiwanie się kompasem. Zuchy brały udział w grze terenowej „Zuchy kwadratowego stołu”, były na ognisku z kiełbaskami, kolejną atrakcją było pójście do Aquaparku lub na kręgielnię bowlingową.

Wieczorem, na uroczystym świecowisku zuchy złożyły obietnicę zuchową . Warunkiem przystąpienie do ślubowania było ukończenie biegu na Obietnicę Zuchową.