Zjazd Nadzwyczajny Hufca

W dniu 29.09.2018r. o godz. 11:15 w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu  wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej.

Zjazd Chorągwi ZHP to najwyższa władza obradująca co cztery lata w celu podsumowania pracy władz chorągwi oraz wyboru nowej władzy naszej chorągwi.

Uprawnionych do głosowania w było 60 druhów i druhen. Na  zbiórkę wyborczą dotarło 31 przedstawicieli naszego hufca, którzy w głosowaniu tajnym wybrali swoich przedstawicieli na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej.

Delegatami zostali hm. Aleksandra Nowak oraz phm. Jakub Nowak.

Budżet Obywatelski 2019

W dniu dzisiejszym rozpoczną się głosowanie na Budżet Obywatelski Miasta Kalisza na 2019 rok.

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc.

Komenda Hufca ZHP w Kaliszu zgłosiła dwa projekty do Budżetu Obywatelskiego.

Jednym z projektów jest Modernizacja Hufca ZHP w Kaliszu – projekt ogolnomiejski.

Drugim z projektów jest na os. Ogrody jest to Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej. Sprzęt trafi do 36 Kaliskiej Drużyny Harcerskiej „ORŁY”​.

Aby nam pomóc trzeba wejść na stronę www.bo.kalisz.pl i oddać głosy na nasze projekty!

Z góry dziękujemy za Waszą pomoc!
Z harcerskim pozdrawieniem,
Czuwaj!