Finał 100-lecia!

Ostatnim punktem obchodów Jubileuszu była 7.X.2012 niedzielna Msza Św. w Kościele Garnizonowym w intencji Harcerstwa. Ksiądz płk. Tadeusz Pałuska skierował słowa wdzięczności do tych, którzy dzisiaj noszą harcerski mundur i do tych, którzy harcerski krzyż noszą głęboko w sercu. Podkreślił, że harcerzem jest się do końca życia, a harcerskie ideały są wytycznymi w pracy i codziennym życiu oraz doskonałą szkołą patriotyzmu i służby na rzecz drugiego człowieka.