Historia odznaki

II 2005 – pierwsza akcja grupowego oddawania krwi przez instruktorów i wędrowników Hufca ZHP Kalisz oraz byłych członków ZHP z okazji Dnia Myśli Braterskiej, od tego czasu akcja organizowana corocznie ok. 22 lutego;

2005 – utworzenie przez byłych i obecnych instruktorów oraz wędrowników kaliskiego hufca Środowiskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Leukocyty”;

2007 – akcja „100 litrów krwi na 100-lecie skautingu” realizowana na terenie Chorągwi Wielkopolskiej z inicjatywy hm. J. Sibińskiego; w akcję włączyło się 13 hufców i zebrano ponad 104 litry krwi;

II 2010 – opracowanie idei i regulaminu odznaki „Harcerska Kropla Braterstwa” – hm. Janusz Sibiński, projekt graficzny odznaki – hm. Bartłomiej Sobieszczański;

II 2010 – pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji „Krople Braterstwa” z inicjatywy Hufca Kalisz – oddawanie krwi z okazji Dnia Myśli Braterskiej;

VIII 2010 – promocja odznaki „HKB” podczas Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Krakowie; podczas zlotu zorganizowana została 4-dniowa akcja poboru krwi, podczas której 226 uczestników i gości Zlotu oddało 101 litrów krwi – organizacja akcji hm. Janusz Sibiński przy współpracy RCKiK w Krakowie oraz ze środowiskiem Hufca Podkrakowskiego ZHP;

2011 – opracowanie przez hm. J. Sibińskiego (hufiec Kalisz) zestawu sprawności harcerskich oraz wspólnie z hm. Waldemarem Gołasiem (hufiec Wysokie Mazowieckie) indywidualnej i zespołowej sprawności zuchowej – sprawności zostały włączone do nowego zestawu sprawności zatwierdzonego przez GK ZHP

IV 2011 – zatwierdzenie przez GK ZHP regulaminu odznaki jako ogólnopolskiej propozycji programowej;

VIII 2011 – promocja podczas II Zlotu Kadry ZHP w „Perkozie” koło Olsztynka kompleksowej ogólnopolskiej propozycji programowej „Harcerska Kropla Braterstwa”, obejmującej odznakę, zestaw sprawności zuchowych i harcerskich; promocji towarzyszyła akcja poboru krwi, w wyniku której zebrano blisko 30 litrów krwi; organizacja akcji hm. Janusz Sibiński we współpracy z RCKiK w Olsztynie oraz komendą Zlotu;

2012-2015 – promowanie propozycji programowej podczas wybranych ogólnopolskich imprez.

 

Odznaka „Harcerska Kropla Braterstwa” oprócz Kalisza jest zdobywana w blisko 20 hufcach w różnych częściach Polski, m.in. Ziemi Wodzisławskiej, Pruszków, Poznań-Stare Miasto, Rydułtowy, Toruń, Busko-Zdrój, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Łódź-Polesie, Gdańsk, Łowicz, Siedlce…