Organizacja poboru krwi

 

CO ZROBIĆ, BY SKUTECZNIE  ZORGANIZOWAĆ AKCJĘ POBORU KRWI?

Oto kilka wskazówek dla odpowiedniego przygotowania akcji:

Krok I – wstępne uzgodnienia

 • określenie, w jakim środowisku chcemy zorganizować akcję, czy ma to być akcja stacjonarna (w oparciu o stałe pomieszczenia), czy też akcja z wykorzystaniem ambulansu (mobilny punkt poboru krwi);
 • nawiązanie kontaktu z placówką publicznej służby krwi – miejscowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub jego oddziałem terenowym (najlepiej z sekcją promocji) i ustalenie warunków technicznych np. wielkość i układ pomieszczeń potrzebnych do przeprowadzenia akcji, ewentualnie wymiary ambulansu. Poszczególne centra krwiodawstwa mają różne wymagania w tym zakresie, także w zakresie minimalnej ilości dawców uzasadniającej przeprowadzenie akcji oraz czasu trwania akcji (ilość godzin od rozpoczęcia rejestracji do ostatniego pobrania);
 • dobrze wstępnie zarezerwować termin akcji – zazwyczaj na kilka miesięcy przed jej planowaną datą. Niektóre „atrakcyjne” terminy – zwłaszcza weekendowe – rezerwowane są z wyprzedzeniem półrocznym i większym;

Krok II – potwierdzenie

 • na podstawie uzyskanych informacji z rckik podjęcie decyzji o miejscu przeprowadzenia akcji, jej charakterze (stacjonarna, ambulans) oraz grupie docelowej, do której adresujemy akcję i terminie akcji. Uwaga: grupą docelową mogą być np. mieszkańcy osiedla, miejscowości, uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (pow. 18 r.ż) lub szkoły wyższej, a także uczestnicy jakiejś większej imprezy, festynu itp. – w takiej sytuacji musimy akcję uzgodnić z organizatorem imprezy;
 • zarezerwowanie (zapewnienie) pomieszczeń na akcję lub miejsca ustawienia ambulansu (droga dojazdu, utwardzenie terenu);
 • potwierdzenie terminu akcji w rckik, często wymagane jest również wypełnienie formularza zgłoszenia akcji;
 • korzystne może być również nawiązanie współpracy z miejscowym klubem honorowych dawców krwi PCK lub innymi partnerami;

Krok III – promocja

 • aby zwiększyć szanse na sukces akcji nie można zapomnieć o jej wcześniejszym nagłośnieniu i dotarciu z zaproszeniem do potencjalnych uczestników akcji, np.: przygotowanie i rozwieszenie plakatów, przekazanie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów (portale internetowe, gazety, telewizja kablowa). W miarę możliwości o pomoc w tym zakresie można poprosić także miejscowego proboszcza lub inne znaczące osoby w społeczności. Im więcej źródeł sposobów komunikacji, tym lepiej;
 • należy koniecznie podać podstawowe informacje: data i miejsce, godziny akcji (najlepiej podać godziny planowanej rejestracji – zdarza się dawca przychodzący w ostatniej chwili i miewający pretensje, że już nie może oddać krwi), organizator, a także podstawowe wymogi: o ukończonym 18 r.ż., konieczności posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość (za zdjęciem);
 • gdy chcemy zwiększyć atrakcyjność akcji, można pokusić się o pozyskanie od sponsorów drobnych gadżetów i upominków dla osób oddających krew – informację o tym warto uwzględnić w zapowiedzi akcji (taka mała „marchewka”);

Krok IV – realizacja

 • ustalenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania w dniu akcji: przygotowanie pomieszczeń i odpowiedniego wyposażenia (np. krzesła, stoliki, dostęp do energii elektr.), pomoc techniczna podczas akcji, kierowanie i zachęcanie osób, ew. wyjaśnianie wątpliwości;
 • w przypadku akcji stacjonarnej niezbędne są stanowiska: rejestracji, pobierania próbek, badania lekarskiego, poboru krwi (4-6 stanowisk), wydawania czekolad (posiłek regeneracyjny) i ew. upominków. Sprzęt i fotele do poboru krwi zapewnia ekipa rckik;

Krok V – podsumowanie

 • przekazanie informacji o wynikach akcji (jak w kroku III);
 • podziękowania osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie akcji;

Warunki oddawania krwi (dla dawców) można znaleźć na www.oddajkrew.pl lub www.nck.gov.pl

Oprac.
hm. Janusz Sibiński HR