Jak zareagować na przemoc?

Podczas akcji letnich możemy dowiedzieć się wiele na temat talentów, pasji, czy charakteru naszych wychowanków. Długi czas wspólnego przebywania może doprowadzić też do zauważenia u nich zachowań agresywnych, bądź przeciwnie oznak bycia ofiarą przemocy. Jak wtedy zareagować? I czy w ogóle reagować?

http://natropie.zhp.pl/index.php/instruktorski-telefon-interwencyjny/