Mały Kaliszanin

Kaliscy harcerze jak co roku  przeprowadzili kwestę uliczną ,,Mały Kaliszanin”. Dzięki hojności kaliszan zebrano  3908,69 PLN.  Pieniądze będą przeznaczone na świąteczne paczki dla dzieci wytypowanych przez szkolnych pedagogów. Miasto Kalisz dołożyło do paczek 3200 PLN.