Na wieczną wartę odeszła druhna harcmistrz Janina Piotrowska

Smutna wiadomość dotarła dzisiaj do nas…

Na wieczną wartę odeszła druhna harcmistrz Janina Piotrowska.

Druhna hm. Janina Piotrowska (córka Wincentego) urodziła się 23 listopada 1920 roku w Ostrołęce.

Po zakończeniu wojny wstąpiła do odbudowującego się Związku Harcerstwa Polskiego.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jagiellonki działała już wtedy 4 Drużyna Żeńska im. Królowej Jadwigi.

Także po odrodzeniu Związku po Zjeździe Łódzkim stanęła do pracy instruktorskiej prowadząc drużyny w szkołach  ponadpodstawowych.


Od 1960 roku funkcjonowała już we władzach statutowych hufca Kalisz.
Najpierw w latach 1960 do 1968 była członkiem Komendy Hufca Kalisz,
w latach 1968 do 1972 członkiem Rady Hufca, a następnie działała w pionie rewizyjnym jako sekretarz Komisji Rewizyjnej.
W latach 1980-1984 była członkiem Rady Chorągwi Kaliskiej ZHP, a od 1982 roku objęła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca. W latach 1984 -1986 swoje doświadczenie instruktorskie wykorzystywała również w Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich.

Jednak największą satysfakcję dawała jej bezpośrednia praca z młodzieżą. Były to obozy stałe i wędrowne np. obóz wędrowny do Białowieży przez Warszawę, Białystok i Hajnówkę w 1958 r., udział w Zlocie Grunwaldzkim w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem razem z drużynami kaliskimi z Liceum im. Tadeusza Kościuszki i Liceum Pedagogicznego, obóz hufca Kalisz w Wilczynie w 1961 roku.

Drużyna Harcerska z III LO wyróżniała się aktywnością w pracy na rzecz dzieci miasta Kalisza organizując imprezy kulturalne i czas wolny na podwórkach i placach zabaw.

Obok pracy pedagogicznej i instruktorskiej była wieloletnią radną Miejskiej Rady Narodowej, pełniąc w pewnym okresie funkcję wiceprzewodniczącej Rady.

Dh. hm. Janina Piotrowska za ofiarną pracę na rzecz dzieci otrzymała w 1981 roku honorową Odznakę Przyjaciela Dziecka.

W 1983 roku za wzorową pracę instruktorską i zasługi dla ZHP została wpisana do Złotej Księgi Chorągwi Kaliskiej ZHP.

Za wszechstronną i wzorową służbę instruktorską, pracę pedagogiczną i społeczną druhna Janina Piotrowska otrzymała liczne odznaczenia państwowe, regionalne i organizacyjne:
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
– Złoty Krzyż Zasługi,
– Honorowa Obywatelka Miasta Kalisza
– Medal XXX-lecia PRL,
– Odznaki za Zasługi dla Województwa Poznańskiego i za Zasługi dla Województwa Kaliskiego,
– Krzyż za Zasługi dla ZHP,
– Odznakę za Zasługi w Dziedzinie Kultury.

Jako seniorka z zaangażowaniem towarzyszyła swojej szkole, młodzieży i ruchowi absolwenckiemu III LO i szkół ekonomicznych oraz środowisku instruktorskiemu miasta Kalisza.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 lutego o godz, 10:00 w Parafii pw. Świętej Rodziny w Kaliszu.