Kontakt

Komenda Hufca ZHP Kalisz

ul. Legionów 42 62-800 Kalisz

Mail: kalisz@zhp.wlkp.pl

Komenda hufca: 62 766 02 91
Komendant hufca: 
phm. Marta Goździelewska 504 225 391
Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych:
phm. Konrad Zykowicz 665 365 266
Biuro Hufca:
hm. Teresa Franciszczak: 508 777 870
Instruktor ds. Stanicy Harcerskiej:
phm. Piotr Gutowski: 783 501 190

Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51

Rachunek bankowy Hufca:
06 1090 1128 0000 0000 12 01 57 13

Rachunek bankowy na składki członkowskie ZHP:

32 1090 1128 0000 0001 46 94 17 60

Biuro Hufca czynne:
Poniedziałek: 15:30-18:00
Wtorek: 15:30-18:00
Piątek: 15:30-18:00

Obsługą serwisu Hufca ZHP Kalisz odpowiedzialny jest phm. Konrad Zykowicz.