Nowoskalmierzyccy Harcerze wspierają akcję honorowego krwiodawstwa

W dniu 21 października 2017r. Harcerze i Instruktorzy Szczepu ZHP Granica w Nowych Skalmierzycach wzięli udział w 72 akcji poboru krwi zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Patronat nad akcją poboru krwi objęła Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik.

Krew ludzka to płynna tkanka ustrojowa, której mimo dużego postępu medycyny nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Tylko ludzie zdrowi i wrażliwi są jedynym źródłem krwi – takimi osobami są też Harcerze. Oddając krew i osocze ratują zagrożone życie. Wartość krwi doceniamy najczęściej dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości, a dla nas harcerzy jest to kolejny krok w pełnieniu świadomej służby na rzecz innych.

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem oddawania honorowego krwi i masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości to, zapraszamy do zapoznania się ze stroną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu lub do kontaktu z innymi krwiodawcami naszego Hufca.