Rajd „BARWY JESIENI”

W dniu 21.10.2017 Park Miejski w Kaliszu odwiedziły zuchy biorące udział w Rajdzie „BARWY JESIENI”. Na starcie stawiło się 97 uczestników wchodzących w skład 7 patroli. Po wyruszeniu na trasę gromady zuchowe zmagały się z jesiennymi zadaniami. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością, integracją w zespołach i sprawnością. Rajd zorganizowany był przez Komendę Hufca ZHP w Kaliszu przy współpracy 24 KDH „Wrzos”. Wszystkie gromady zostały nagrodzone dyplomami i upominkami.

Na podium stanęli:

pierwsze miejsce – 1 KGZ

drugie miejsce – 23 KDZiH

trzecie miejsce – 66 KGZ.

Pogoda i humory wszystkim dopisały. Dziękujemy i zapraszamy za rok.