Rozwój duchowy

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
 
A jaki to ten wszechstronny rozwój? – duchowy, emocjonalny, intelektualny, społeczny i fizyczny.
 
Dziś tekst o sferze często zaniedbywanej, by zachęcić do wspierania jej rozwoju podczas działań w ciągu roku, ale również (a może zwłaszcza?) podczas dłuższych form wyjazdowych np. takich jak zbliżające się zimowiska.