Warsztaty z musztry i ceremoniału

Dnia 2 grudnia 2015 roku, nasi harcerze po raz już drugi wzięli udział w warsztatach musztry organizowych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby więziennej. Chód krokiem defiladowym, czy składanie wieńców przy pomnikach i tablicach, to jedynie namiastka umiejętności jakich nabyliśmy.