Wyniki IV Zawodów Strzeleckich

Wyniki IV Zawodów Strzeleckich
Druhenki :
I miejsce – Marta Machowska
II miejsce – Justyna Bednarska
III miejsce – Natalia Czarnek
Druhowie:
I miejsce – Piotr Kozłowski
II miejsce – Marian Maćkowiak
III miejsce – Robert Kaleta