Zbiórka wyborcza

Zgodnie z rozkazem L.11 – 2017 Komendanta Chorągwi Wielkopolskie ZHP, zwołano zbiórkę wyborczą rejonu Hufców w celu wyboru delegatów na 40. Zjazd ZHP.
Rejon Hufców V: Jarocin, Kalisz Kępno, Koźmin Wlkp., Krotoszyn, Ostrów Wlkp., Powiatu
Kaliskiego, Ziemi Ostrzeszowskiej.

Zapraszamy Wszystkich bardzo serdecznie do uczestnictwa w zbiórce wyborczej.
To święto harcerskiej demokracji, niech wybierze tych co mają wybierać.

Termin: 16 września 2017 godz. 10.00
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp. ul. Gimnazjalna 9

 

Lista osób uprawionych z naszego hufca