Zjazd Nadzwyczajny Hufca

W dniu 29.09.2018r. o godz. 11:15 w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu  wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej.

Zjazd Chorągwi ZHP to najwyższa władza obradująca co cztery lata w celu podsumowania pracy władz chorągwi oraz wyboru nowej władzy naszej chorągwi.

Uprawnionych do głosowania w było 60 druhów i druhen. Na  zbiórkę wyborczą dotarło 31 przedstawicieli naszego hufca, którzy w głosowaniu tajnym wybrali swoich przedstawicieli na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej.

Delegatami zostali hm. Aleksandra Nowak oraz phm. Jakub Nowak.