ZJAZD ZWYKŁY HUFCA

W imieniu Komendy Hufca ZHP Kalisz im. ks. hm. Stanisława Piotrowskiego

miło mi zaprosić wszystkich posiadających czynne i bierne prawo wyborcze, instruktorów, wędrowników oraz przyjaciół harcerstwa 

na

ZJAZD ZWYKŁY HUFCA

który odbędzie się 28 września 2019 roku

w Prywatnej Szkole Podstawowej „JAGIELLONCZYK”

przy ulicy Skalmierzyckiej 2A

 

Planowane rozpoczęcie obrad Zjazdu godz. 14:00.

Proponowana zbiórka uczestników godz. 13:40.

 

Czuwaj!

hm. Marian Maćkowiak

Komendant Hufca ZHP Kalisz