Zlot ZHP Gdańsk 2018

Harcerze z naszego hufca w dniach 6-16 sierpnia byli na Zlocie ZHP w Gdańsku z okazji 100-lecia powołania Związku Harcerstwa Polskiego. Nasz hufiec reprezentowało prawie 100 harcerzy z Szczepu ZHP „Granica”, 13 KDH „Listowie”, 62 KDHS „Brzoza” oraz 14 KDHS „Feniks”.

Komenda Hufca pozyskała dofinansowanie na wyjazd z Urzędu Miasta Kalisza oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.