Dokumenty Biwakowe

Dokumentacje biwakową sporządzamy w dwóch egzemplarzach – po jednej dla organizatorów i Komendy Hufca.

Dokumentacje należy przekazać do osoby zatwierdzającej biwaki minimum 7 dni przed rozpoczęciem biwaku.

Podczas biwaków i wycieczek liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 20 osób, w przypadku grupy dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba ta nie może przekroczyć 15 osób.

Do zatwierdzenia biwaku potrzebne są:

  Zatwierdzaniem biwaków zajmuje się phm. Konrad Zykowicz

  Po ukończeniu biwaku trzeba dostarczyć do hufca pełną dokumentacje biwaku z fakturami oraz rozliczeniem finansowym biwaku:

   Poradnik jak zorganizować biwak

   Dokumenty, przydatne podczas organizacji biwaku:

   pismo do Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu
   porozumienie w sprawie użyczenia placówki
   protokół zdawczo-odbiorczy