Jednostki

O naszuchy
Na terenie naszego hufca działa:
5 Gromad Zuchowych,
8 Drużyn Harcerskich,
3 Drużyn Starszoharcerskich,
2 Drużyny Wędrownicze,
1 Krąg,
2 Kluby,
2 Namiestnictwa.

W naszym hufcu działa Szczep „Granica” im. Powstanców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.

Komendantem jest phm. Jakub Nowak. W skład szczepu wchodzą następujące jednostki:

– 8 GZ „Lisie bractwo”

– 13 GZ „Leśne Skrzaty”,

– 10 DH,

– 11 DH im. Marii Konopnickiej,

– 12 DHS „Legiony” im. gen J. H. Dąbrowskiego,

– 47 DW „Popioły” im. phm. Franciszka Brody,

Więcej informacji nt. Gromad, Drużyn, Kręgów, Klubów i Namiestnictw dowiedzieć się możną w poszczególnych zakładkach.