Jednostki

O naszuchy
Na terenie naszego hufca działa:
7 Gromad Zuchowych,
14 Drużyn Harcerskich,
5 Drużyn Starszoharcerskich,
3 Drużyny Wędrownicze,
3 Drużyny Wielopoziomowe,
3 Kręgi,
2 Kluby,
2 Namiesnictwa.

W naszym hufcu działa Szczep „Granica” im. Powstanców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.

Komendantem jest phm. Jakub Nowak. W skład szczepu wchodzą następujące jednostki:

– 13 GZ „Leśne Skrzaty”,

– 10 DH,

– 11 DH im. Marii Konopnickiej,

– 12 DHS „Legiony” im. gen J. H. Dabrowskiego,

– 47 DW „Popioły” im. phm. Franciszka Brody,

W naszym hufcu działa również Związek Drużyn im. hm. A. Rymarczyka w Pleszewie.logo_hufca_zd

Komendantką jest hm. Sławomira Madalińska. W skład związku drużyn wchodzą następujące jednostki:

– 1 PGZ „Młode Wilki”,

– 10 WDH „Sokół”,

– 16 DH im. Ludwika Zawieji,

– 18 DH NS,

– 13 DHS im. 70 Pułku Piechoty ,

– 14 DSH im. Batalionu Zośka,

– 23 DW „Carpie Diem”,

– Krąg Starszyzny Harcerskiej ‚Szara 13″ ,

Więcej informacji nt. Gromad, Drużyn, Kręgów, Klubów i Namiesnictw dowiedzieć się możną w poszczegółnych zakładkach.