Wykaz Komendantów Kaliskiej Chorągwi ZHP

hm. Jadwiga Kaźmieczak 01.07.1975-09.12.1976

hm. Elżbieta Podlas 09.12.1976-23.11.1979

hm. Józef Kozan 23.11.1979-23.11.1985

hm. Leszek Aleksandrzak 23.11.1985-04.06.1988

hm. Zbigniew Magaj 04.06.1998-31.05.1990

hm. Mirosław Jurek 31.05.1990-05.04.1992