Hufiec

hufiec2Hufiec ZHP Kalisz jest jednostką terenową Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem obejmuje teren miasta Kalisza i gminę Nowe Skalmierzyce.

Hufiec zrzesza 350 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów zrzeszonych w ok. 30 gromadach, drużynach, kręgach i klubach.

W swoich działaniach kieruje misją ZHP, którą jest wychowanie młodego człowieka – wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie mu wyzwań. Misję tę drużyny realizują podczas całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, dostosowując program do wieku, potrzeb oraz zainteresowań podopiecznych.

Kadrę hufca stanowi ponad 80 instruktorów i wychowawców – wolontariuszy. Są to przede wszystkim studenci i uczniowie szkół średnich, ale także nauczyciele oraz pracownicy różnych firm i instytucji. Wszyscy posiadają niezbędne przeszkolenie do pracy z dziećmi i młodzieżą, na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności podczas kursów wewnątrz organizacji i na szkoleniach zewnętrznych.

Hufiec Kalisz, jako jedna z większych organizacji młodzieżowych działających na terenie Kalisza czynnie uczestniczy w życiu społecznym. Przy realizacji swoich działań, hufiec współpracuje z władzami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Aktywnie włącza się również w działania lokalnych społeczności.