Kropla Braterstwa

Czy wiecie już, w jaki sposób w tym roku uczcicie Dzień Myśli Braterskiej – to niezwykłe skautowe święto? Czy w Waszych planach znalazło się także miejsce na pozostawienie śladu Braterstwa płynącego ze słów Przyrzeczenia Harcerskiego; „Mamkroplebraterstwa szczerą wolę całym życiem … nieść chętną pomoc bliźnim”?

Zapraszamy do znalezienia odrobiny czasu i włączenie się w organizowaną już od 2011 roku ogólnopolską akcję „Krople Braterstwa”. Proponujemy, by wymierną formą naszego świętowania było także indywidualne bądź zbiorowe honorowe oddanie krwi – bezinteresowne podzielenie się lekiem ratującym życie. Możemy także ze znajomymi zorganizować wspólną wyprawę do najbliższej placówki publicznej służby krwi albo też zorganizować otwartą akcję poboru krwi w swoim środowisku. Pamiętajmy: każda ilość krwi się liczy, każda jest potrzebna, każda grupa krwi jest ważna!

Namawiamy wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i spełniają kryteria zdrowotne, by spróbowali własnych sił – podzielili się cząstką siebie z innymi, poczuli ogromną satysfakcję, jaką daje ten sposób ratowania ludzkiego zdrowia i życia. W przypadku wątpliwości lub pytań – napiszcie, na pewno otrzymacie odpowiedź. Koniecznie napiszcie, jeśli planujecie w tym dniu grupowe oddawanie krwi. Przyślijcie również informację o  efektach.

 

Akcja pokazuje szczególny wymiar Harcerskiego Braterstwa, promuje honorowe krwiodawstwo jako formę indywidualnej Służby bezinteresownie niesionej na rzecz drugiego człowieka – dotkniętego chorobą, oczekującego na zabieg ratujący jego zdrowie i życie, ofiary wypadku zdanej na ofiarność innych. Pokażmy jak wielu jest nas – krwiodawców w harcerskich mundurach. Zachęcamy również do zdobywania odznaki „Harcerska Kropla Braterstwa” (regulamin na www.kalisz.zhp.wlkp.pl) oraz promocji w swoich środowiskach tematycznych sprawności.

Prosimy o rozpropagowanie tej informacji w swoich środowiskach.

Instrumenty metodyczne Harcerskiej Kropli Braterstwa

– Czuwaj !
hm.Janusz Sibiński HR
Hufiec ZHP w Kaliszu
e-mail:  hkb@zhp.pl
pomocne strony: www.nck.gov.pl, www.oddajkrew.pl