Kalendarium hufca

Ukazało się właśnie kalendarium ukazujące blisko siedemdziesięcioletnią historię kaliskiego harcerstwa. Opracowanie powstało dzięki dotacji Miasta w ramach realizacji projektu „Z historią w przyszłość”.
Inspiracją do powstania kalendarium był XIII zjazd sprawozdawczo -wyborczy kaliskiego hufca w październiku 2011 roku. Właśnie wtedy phm Maciej Ciszewski, nowo wybrany komendant zwrócił się do kręgu seniorek, by w celu uchronienia przed zapomnieniem pracy dziesiątek lokalnych instruktorów i harcerzy zajęły się spisaniem historii kaliskiego hufca.

Praca, której podjął się zespół w składzie: hm Urszula Góral, hm Maria Jankowska, hm Jadwiga Kaźmierczak Baszczyk i hm Sławomira Skurtys nie była łatwa. Ilość dokumentów zachowanych w hufcu okazała się skromna, a i zdobycie materiałów znajdujących się w archiwach prywatnych dość trudne. W efekcie wielomiesięcznych starań udało się więc opracować jedynie kalendarium obrazującego działalność kaliskiego harcerstwa po roku 1945. Ukazało się właśnie kalendarium ukazujące blisko siedemdziesięcioletnią historię kaliskiego harcerstwa. Opracowanie powstało dzięki dotacji Miasta w ramach realizacji projektu „Z historią w przyszłość”.

<a href=”http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/aktualnosci/kalendarium-kaliskiego-harcerstwa”>Artykuł</a>