Zjazd Nadzwyczajny Hufca

W 4.10.2014 odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca. Wybraliśmy na nim delegatów na Zjazd Chorągwi Wlkp.: hm. Zygmunta Reszela i pwd. Michała Bratka. Na Zjeździe odczytano rozkaz specjalny w, którym poinformowano o  odejściu z funkcji z-cy komendanta hm. Janusza Sibińskiego. Za 25 lat pełnienia służby podziękowali mu komendanci Mirosław Jurek i Maciej Ciszewski. Obaj przyznali, że oni jak i nasz Hufiec bardzo dużo mu zawdzięczają. Dziękujemy raz jeszcze druhu Januszu za wszystko.