100-lecie harcerstwa na ziemi pleszewskiej

Sto lat temu powstała w Pleszewie pierwsza drużyna skautów. W niedzielę 13.X.2013 pleszewscy harcerze uroczyście świętowali 100-lecie harcerstwa na ziemi pleszewskiej.

Na Placu Kościuszki najstarszy pleszewski harcerz dh Zdzisław Drążewski oraz Nadia Manierska – młoda druhna odsłonili tablicę pamiątkową. Była msza św. polowa a potem spotkanie w Domu Kultury, gdzie wspominano dawne obozy harcerskie, oglądano zdjęcia, rekwizyty obozowo-biwakowe. Młodzi harcerze wyszukiwali rodziców i dziadków na pożółkłych fotkach. Pleszewski miał za patrona Antoniego Rymarczyka – długoletniego komendanta. Od wielu lat hufcem dowodziła hm Sławomira Madalińska. Teraz Związek Drużyn działa w strukturach Hufca Kalisz. Harcerze włączają się we wszystkie akcje i imprezy organizowane w mieście. Grają w Orkiestrze Jerzego Owsiaka, są w Szlachetnej Paczce. Robią wiele dobrego. Na pomysł zorganizowania jubileuszu wpadł dh Maciej Banaszyński.