XIII Przegląd Teatrzyków Zuchowych

W dniu 13.12.14r., w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu odbył się XIII Przegląd Teatrzyków Zuchowych.
Drużynowi przygotowali scenariusz do przeglądu po wcześniejszym zapoznaniu się z tematyką obowiązująca w tym roku podczas konkursu. Wytyczną do tegorocznego scenariusza było przygotowanie scenki uwzględniającej hasło „Niech każdy się dowie, że zuch promuje zdrowie”.
Jury oceniało występy dzieci według następujących kryteriów:
o wykorzystanie w scenariuszu zaleconych treści
o rekwizyty i scenografia wykonana przez gromadę,
o ogólna prezentacja, (ruch sceniczny),
o czas występu (nieprzekraczający 10 – 12 minut).
Podczas występu jury miało za zadanie dokonać wyboru najlepszej aktorki/ najlepszego aktora tegorocznego przeglądu. Gotowość do udziału zgłosiło sześć gromad.
Jury w wyżej wymienionym składzie wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce – 14 KGZ „Przyjazne Iskierki”, 22 KGZ „Leśne Duszki” – obie gromady z hufca Kalisz
II miejsce – 1 KGZ „Bajkowa Gromada” – hufiec Kalisz
III miejsce – 2 GZ „Leśne Skrzaty” z hufca Ostrów Wlkp
Tytuł „Najlepszej Aktorki” zdobyła: Jagoda Raniś i Oliwia Zosik
Tytuł „Najlepszego Aktora” zdobył: Michał Mikołajewski
Zwycięzcom zostały wręczone dyplomy i nagrody ufundowane przez Komendę Hufca Kalisz, Rada Osiedla „Śródmieście I”, Rada Osiedla „Czaszki”, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kaliszu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu.