Akcja Arsenał

62 KDHS „Brzoza” Przeprowadziła w kaliskich szkołach ponadgimnazjalnych akcję „Odbudujmy Kalisz!”, podczas której każdy uczeń miał okazję dokleić swoją własną zapałkę do czterokrotnie zniszczonego ratusza. Budowa makiety z zapałek niesie za sobą symboliczne znaczenie – każdy uczeń stawał się częścią większego dzieła. Konstrukcja wędrowała od szkoły do szkoły, wciągając w inicjatywę sporą liczbę chętnych. Jej celem było uświadomienie młodym ludziom, iż są częścią tego miasta i decydują oni o jego kształcie i przyszłości. Przypominała także o spaleniu kaliskiego ratusza 7 sierpnia 1914r. i solidarności kaliszan przy odbudowie. Aktualnie makieta nie jest ukończona w całości, po feriach zamierzamy kontynuować jej wędrówkę po pozostałych szkołach.
Akcja „Odbudujmy Kalisz!” została przeprowadzona jako zadanie przed Ogólnopolskim Rajdem Arsenał