Betlejemskie Światło Pokoju 2016

Do Kalisza dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Ogień z Groty Narodzenia polscy harcerze odebrali od swoich kolegów ze Słowacji. W najbliższych dniach światło zostanie przekazane ks. bp. Edwardowi Janiakowi, władzom miasta oraz komendantom służb miejskich i kaliszanom, którzy w sobotę zjawią się na Głównym Rynku.

Betlejemskie Światło Pokoju do Polski przywędrowało po raz 26. W niedzielę komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przekazał światło komendantowi kaliskiego hufca hm. Marianowi Maćkowiakowi. Betlejemskie Światło Pokoju wędruje po całej Polsce. Z rąk harcerzy światło odebrała m.in. premier Beata Szydło.

Hasło 2016 – „Odważnie twórzmy pokój”

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.”

(Mt 5, 9)

Świat spowity jest konfliktami i wojnami. My, ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Odważnie twórzmy pokój”. Pokój trzeba szerzyć – wnosić i wprowadzać w codzienne życie, powinien dotyczyć naszego działania! Betlejemskie Światło Pokoju zachęca nas wszystkich do tego, byśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają.

My, harcerze Związku Harcerstwa Polskiego nie możemy reprezentować postawy pasywnej. Zatem tworzenie pokoju wymaga od nas, harcerzy i wszystkich ludzi, wielkiego wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, opanowania nerwów, a czasem nawet własnych ambicji i emocji, oznacza często rezygnację z własnego „ja”.

Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu, to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas, to szukanie dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem chcemy pokazać, że taka postawa jest możliwa, trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć bliźniemu bez względu na to, kim i jaki on jest. Betlejemski Ogień niech umacnia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka – nie tylko podczas akcji, ale i całego nadchodzącego roku.

Historia zaczyna się w Betlejem, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego, co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę zatrzymać się, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czynize Światła znak pokoju, świadectwo wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci WOSM z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

 Światło można odebrać także w siedzibie Komendy Hufca ZHP przy ul. Legionów w godzinach jej urzędowania. Harcerze będą również przekazywali w czasie niedzielnych mszy świętych w kaliskich parafiach.  Polscy harcerze ogień, który później gości na świątecznych stołach w wielu domach świata, przekażądalej na Ukrainę, Białoruś, do Niemiec, Rosji, Danii i na Litwę.

Dofinansowano z środków Miasta Kalisz w ramach realizacji zadania publicznego .
przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Kiekrzu