Bieg Urwisa

29 maja odbył się ,,29”. Bieg urwisa od początku organizowany jest we współpracy Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego oraz Komendy Hufca ZHP w Kaliszu adresowana jest do uczniów piątych klas „podstawówek” sprawiających problemy wychowawcze.

W „Biegu Urwisa” biorą udział 3-osobowe zespoły uczniów pod opieką pedagoga. Imprezę tą przygotowała po raz kolejny 62KDHS ,,Brzoza”. Tym razem na starcie Biegu stanęły drużyny ze szkół nr: 1, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17,18 i 19. Zwyciężył patrol z SP nr 19.

Zorganizowano przy udziale środków finansowych Miasta Kalisz