Bieg Urwisa

Po raz XVI Komenda Hufca, Komenda Miejska Policji w Kaliszu oraz Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu byli organizatorami „Rajdu Urwisa”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Na tropie przestępstwa”.W rajdzie uczestniczą uczniowie klas V z kaliskich szkół podstawowych. Każda drużyna może składać się z 3 do 5 osób. Uczniowie startujący w zawodach są co roku wybierani przez poszczególnych pedagogów szkolnych. W tym roku piątoklasiści zamienili się w detektywów tropiących przestępców. W Parku Przyjaźni, gdzie odbywał się rajd, rozmieszczone zostały stanowiska, na których uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami nawiązującymi do codziennej pracy policjantów. Dzieci musiały wykazać się kreatywnością i spostrzegawczością podczas konstruowania pułapki na złodzieja, odnajdywania materiałów dowodowych oraz tworzenia portretu pamięciowego przestępcy. Ponieważ dobry detektyw, oprócz intelektu musi wykazać się również tężyzną fizyczną nie obyło się bez konkurencji sprawnościowych: pościgu oraz treningu sprawnościowego i strzeleckiego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani przez organizatorów pyszną grochówką.
W tym roku w rajdzie uczestniczyło 12 kaliskich szkół podstawowych. Łącznie w zmaganiach wzięło udział blisko 50 uczniów wraz z opiekunami. Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie „urwisów” do wybierania zdrowych i aktywnych form spędzania czasu wolnego, a także rozwijania umiejętności logicznego myślenia oraz pracy w zespole.
Każdy uczestnik otrzymał upominek oraz dyplom za udział w rajdzie. Nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Kaliszu wręczyli wspólnie Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł.insp. Tomasz Francuszkiewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM Tomasz Rogoziński oraz Komendant Hufca ZHP hm. Marian Maćkowiak.

Dodaj komentarz