Zlot ZHP Gdańsk 2018

Harcerze z naszego hufca w dniach 6-16 sierpnia byli na Zlocie ZHP w Gdańsku z okazji 100-lecia powołania Związku Harcerstwa Polskiego. Nasz hufiec reprezentowało prawie 100 harcerzy z Szczepu ZHP „Granica”, 13 KDH „Listowie”, 62 KDHS „Brzoza” oraz 14 KDHS „Feniks”.

Komenda Hufca pozyskała dofinansowanie na wyjazd z Urzędu Miasta Kalisza oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Jak zareagować na przemoc?

Podczas akcji letnich możemy dowiedzieć się wiele na temat talentów, pasji, czy charakteru naszych wychowanków. Długi czas wspólnego przebywania może doprowadzić też do zauważenia u nich zachowań agresywnych, bądź przeciwnie oznak bycia ofiarą przemocy. Jak wtedy zareagować? I czy w ogóle reagować?

http://natropie.zhp.pl/index.php/instruktorski-telefon-interwencyjny/