harcmistrz Tadeusz Berczyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 października 2012 r.
odszedł na wieczną wartę

harcmistrz Tadeusz Berczyński

W latach 1956-1970 komendant Hufca ZHP Kalisz, organizator i komendant wielu obozów harcerskich, inicjator organizacji wypoczynku dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania, tzw. nieobozowej akcji letniej.

W XII 1956 r. uczestniczył w historycznym zjeździe łódzkim, na którym reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego. W jego następstwie odtworzył harcerskie struktury na terenie Kalisza i stanął na czele Hufca ZHP Kalisz.

Przez wiele lat związany z kaliską oświatą, pracownik m.in. Kuratorium Oświaty w Kaliszu do czasu przejścia na emeryturę w 1993 roku. Działał także w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, był aktywny w Towarzystwie Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego, w którym pełnił funkcję prezesa kaliskiego oddziału. W związku z chorobą  chciał z tej funkcji zrezygnować, ale nie zdążył…
Był radnym II i III kadencji Rady Miejskiej Kalisza (1994-2002) oraz radnym Sejmiku Samorządowego Województwa Kaliskiego (1994-1998).

Przez całe życie pozostawał wierny harcerskim ideałom, stanowiąc wzór dla młodych pokoleń. Potrafił łączyć bogate doświadczenie z młodzieńczą pasją, którą zarażał swoich wychowanków.
Harcerstwo do końca pozostało Mu bardzo bliskie…

Uroczystości żałobne odbyły się w sobotę 27 października. W ostatniej drodze Druhowi Berczyńskiemu towarzyszył sztandar Hufca, harcerze oraz instruktorzy. Zmarłego pożegnali komendanci Hufca – byli i obecny. Trumna spoczęła w rodzinnym grobie na cmentarzu na Dobrzecu.

Najbliższym pragniemy przekazać najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Komenda Hufca ZHP Kalisz