Komunikat

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Kalisza rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania
publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz w wysokości 10.000 zł na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gdańsku dla 42 uczestników.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz w wysokości 10.000 zł na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie dla 31 uczestników.