Konkurs ofert

Komenda Hufca ZHP Kalisz informuje że brała udział w konkursie ofert na wsparcie i powierzenie wykonywania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie i dofinansowanie ich realizacji w 2017 roku.

Komenda Hufca ZHP Kalisz będzie realizowała w 2017 roku cykliczne, pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej. Uzyskaliśmy dotację z budżetu Miasta Kalisza wysokości 30 000 zł zgodnie z złożoną ofertą w konkursie.