Krople Braterstwa – 2012

Komenda Hufca ZHP Kalisz oraz Środowiskowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Leukocyty” po raz szósty zaprasza do wzięcia udziału w grupowym oddawaniu krwi z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Zainicjowana w 2007 roku w kaliskim hufcu akcja, w tym roku trzeci raz realizowana jest także jako akcja ogólnopolska.

Spróbujmy w tym dniu dodatkowo pokazać poprzez nasze działanie – honorowe oddanie krwi – symboliczny wymiar Braterstwa i wypowiadanych słów Przyrzeczenia Harcerskiego; „Mam szczerą wolę całym życiem … nieść chętną pomoc bliźnim”. Niech to będzie forma indywidualnej Służby bezinteresownie niesionej na rzecz drugiego człowieka – dotkniętego chorobą, oczekującego na zabieg ratujący jego zdrowie i życie, ofiary wypadku zdanej na ofiarność innych. Niech ważnym elementem naszego świętowania będzie indywidualne bądź zbiorowe podzielenie się lekiem ratującym życie. Możemy także zachęcić znajomych i zorganizować wspólną wyprawę do placówki publicznej służby krwi. Pamiętajmy: każda ilość krwi się liczy, każda jest potrzebna, każda grupa krwi jest ważna!

Namawiamy wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i spełniają kryteria zdrowotne, by spróbowali własnych sił – podzielili się cząstką siebie z innymi, poczuli ogromną satysfakcję, jaką daje ratowanie zdrowia i życia za pośrednictwem oddanej krwi. Pokażmy jak wielu jest nas – krwiodawców w harcerskich mundurach. Zachęcamy również do zdobywania odznaki „Harcerska Kropla Braterstwa” oraz promocji w swoich środowiskach tematycznych sprawności (regulaminy na www.kalisz.zhp.wlkp.pl).

W Kaliszu spotkamy się w dniu 22 lutego 2012 r. o godzinie 8-ej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Kaszubskiej (mile widziane mundury), gdzie dla każdego, kto w tym dniu odda krew przewidziano symboliczny upominek.
hm. Janusz Sibiński HR
Zastępca Komendanta Hufca ZHP w Kaliszu
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK