Krople Braterstwa

W Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego  10 osób z naszego Hufca oddało krew w kaliskiej Stacji Krwiodawstwa. Wszystkim dziękujemy i mamy nadzieję, że inni będą systematycznie przyłączać się do naszej akcji.22