Pamiętamy…

Jak co roku w związku z Świętem Zmarłych i Zaduszkami „Leśne Duszki” z 22 Kaliskiej Gromady Zuchowej zapaliły znicze na grobach tych, którzy odeszli na „Wieczną Wartę”. Na Cmentarzu Dobrzeckim zostały zapalone znicze na grobie śp. hm. Janusza Pertkiewicza i śp. hm. Tadeusza Berczyńskiego oraz pod tablicą pamiątkową, która znajduje się na kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Dobrzecu a poświęcona tym, którzy zginęli za naszą wolność w latach 1918-1920 i 1939-1945.
Harcerze z innych drużyn zapalili znicze na grobach m.in.: ks. hm. Stanisława Piotrowskiego, Haliny Sutarzewicz, dh. Mieczysławy-Wini Kulczyńskiej, pod tablicami upamiętniającymi zamordowanych i poległych w I i II wojnie światowej.
Cześć Ich pamięci !